x

Theo đó, điểm mới nổi bật trong quy định cụ thể diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách thửa đối với các phường của TP Huế là 60 m2. Riêng các phường mới sáp nhập vào thành phố Huế là 80 m2; các xã sáp nhập vào TP Huế là 100 m2.

Các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã và các xã đồng bằng là 100 m2 (riêng các xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang và thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền là 80 m2).

Việc tách thửa đất ở Thừa Thiên Huế vừa có quy định mới về diện tích tối thiểu (Ảnh minh họa: Đại Dương).

Riêng các xã trung du, miền núi diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 150 m2; trong đó, kích thước cạnh mặt tiền được quy định phải lớn hơn hoặc bằng 4 m theo hướng song song với đường giao thông; Kích thước chiều sâu thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Với đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thủy sản, việc tách thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: các xã, phường thuộc thành phố Huế là 200m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 300  m2; các xã đồng bằng là 400 m2; các xã trung du, miền núi là 500 m2 .

Với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác, các xã, phường thuộc thành phố Huế là 400 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 600 m2; các xã đồng bằng là 800 m2; các xã trung du, miền núi là 1.000 m2. Đối với đất lâm nghiệp, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa 5.000 m2…

Quy định mới của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nêu rõ, trường hợp tách thửa đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000 m2 thì UBND cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng theo quy định.

Nếu tách thửa đất ở có hình thành lối đi chung thì việc tách thửa đất được thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được UBND cấp huyện chấp thuận.

Để thực hiện quy định mới về tách thửa đất này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP Huế rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước... và các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện.

Đại Dương

Top